Stilling ledig omgående – unik mulighet

Meg Selv AS er et stort og spennende selskap med flere avdelinger enn vi selv har oversikt over. Da vår nøkkelmedarbeider, den Indre Kritiker (IK), har forsvunnet (sist sett på fly med destinasjon Karibien), søker vi nå hans etterfølger. Dette er uhørt og i prinsippet ikke mulig. Vi utelukker derfor ikke at han dukker opp igjen og at den annonserte stillingen derfor blir et midlertidig engasjement.

IK er leder for vår Sikkerhetsavdeling. Hovedansvaret er – med alle tenkelige og utenkelige virkemidler – å redusere emosjonell risiko og sørge for et perfekt image utad. Emosjonell risiko skal fortrinnsvis elimineres  fullstendig. Eksempler på emosjonell risiko er ydmykelsen ved å gjør feil, bli kritisert av andre, lansering av ideer som blir en fiasko, latterliggjøring og å bli avvist av noen som helst og på hvilket som helst område av vår eksistens.

Arbeidsoppgaver:

Kontinuerlig overvåkning av alle tanker, følelser og handlinger utført – eller planlagt utført – av samtlige avdelinger i selskapet

Analyse av ovennevnte i forhold til gjeldende verdier, normer og regler vedtatt av ledergruppen som for tiden, foruten IK, består av Pådriveren, Perfeksjonisten, Pleaseren, God Mor og Flink Datter.

Iverksette umiddelbare tiltak for å stoppe ethvert tilløp til avvik fra gjeldende regime. Du må være beredt på å benytte sterke verbale virkemidler egnet til å skremme til taushet de avdelinger som ypper seg. Generelle eksempler på uttrykk som anbefales brukt er idiotisk, tåpelig, håpløs og dum. Å fremheve mangel på utdanning eller erfaring virker ofte effektivt, samt å forespeile utsikter til å mislykkes og bli ansett som en taper. Gode eksempler på verbale virkemidler som er spesifikke for dagens regime er beskyldninger om å være egoistisk, lat, utakknemlig, slurvete og udugelig.

Kontinuerlig overvåkning av vårt selskaps omgivelser og iherdig tolkning av alle signaler for å identifisere nye trender så raskt som mulig. Deretter irettesette antydninger til atferd i vårt selskap som bryter med dette. Du skal også samle inn opplysninger om andre suksessrike selskaper. Sammenligninger av Meg Selv AS med disse er et meget nyttig instrument for å kvele nye ideer og tiltak i fødselen. Noen kjappe påpekelser av hvor enormt mye bedre de andre er, pleier å hjelpe umiddelbart. Etterfulgt av en oppramsing av mer eller mindre relevante svakheter og mangler hos oss.

Dersom du ikke på annen måte lykkes med å stoppe opprørere i selskapet, kan du alltids ty til “Hvem tror du at du er, egentlig?”

I tillegg har du følgende oppgave dersom den stadig fraværende toppsjefen, Bevisst Jeg, skulle dukke opp og omstillingsprosjekter bli iverksatt:

Uten undødig opphold inngår du allianser med den nye ledergruppen. Det er essensielt at du lærer alle de nye verdiene, normene og reglene med en gang slik at du nå kan gjennomføre din suverene kritikk basert på disse.

Krav til personlige egenskaper:

Ekstrem hurtighet, lynende intelligent, sterkt utviklet intuisjon, ha autoritet og være ekstremt utholdende og standhaftig. Du bør også kunne være aggressiv og ondskapsfull når dette er påkrevet.

OBS! Tiltredelse snarest da vi har økende problemer med våre avdelinger for Livsutfoldelse, Kreativitet, Nytelse og Glede som synes å vokse uhemmet under fraværet av en IK.

Søknader sendes til dra-dit@pepperen.gror

P.S.

For deg som ønsker å få IK ut av sin ledergruppe i Deg Selv AS, kan min e-guide “7 tips for smarte damer – få styr på din indre kritiker” være til hjelp. Ønsker du mer personlig støtte er det bare å ta kontakt – vi finner en løsning skreddersydd for deg.