Varm og omtenksom eller kald og kynisk?

Møter du av og til mennesker som på en uforklarlig måte vipper deg av pinnen og får deg til å føle deg dum, underlegen eller udugelig? Ønsker du å lære hvordan du kan beholde roen? Her får du en mulig forklaring og 3 tips til hva du kan gjøre.

Da jeg hadde vært leder i nøyaktig 3 dager skulle jeg i et møte med en misfornøyd kunde. Jeg forberedte meg etter alle kunstens regler og mente jeg hadde gode  forslag til løsning på situasjonen. Så satt vi der da, på hver vår side av bordet. Når han snakket til meg kjentes hvert ord som en piskesnert. Jeg kunne ikke sette fingeren på hvorfor fordi han aksepterte mine forslag. Likevel følte jeg meg mer og mer som en liten og ubehjelpelig jente. En tanke for rundt og rundt i hodet på meg: “han liker meg ikke – hva gjør jeg galt?”. Ingen av mine mer og mer desperate smil og imøtekommende nikk forandret situasjonen til det bedre. Snarere tvert i mot – hans steinansikt ble om mulig enda mer forsteinet.

Det skulle gå noen år og flere tilsvarende ubehagelige møter med andre mennesker før jeg lærte om mekanismene som var i spill i denne situasjonen. Denne mannen kommuniserte på sin høyst upersonlige kanal mens jeg brukte min svært så velutviklede og dominerende personlige kanal. For meg var dette ubevisst. Om det var det for han, vet jeg ingenting om.

Den upersonlige kanalen er preget av distanse, rasjonalitet, logikk, selvbeskyttelse og autonomi. Styrken kan variere, men for den som ubevisst styres av personlig energi, vil det oppleves som avvisning, kulde og kanskje til og med forakt. Den personlige kanalen preges av imøtekommenhet, inkludering, tilknytning, varme, sensitivitet ovenfor andres følelser og ønske om å behage. Styrken varierer også her, men ofte vil den med upersonlig energi oppfatte den personlige som uselvstendig, usaklig, manipulerende, svak og lite tillitvekkende.

Begge typer kanaler kan være til stor nytte når vi lærer de å kjenne og kan veksle både kanal og styrke avhengig av situasjon. Eksempler på situasjoner hvor vi trenger tilgang til upersonlig energi er når vi skal sette grenser ovenfor andre, si nei, utøve myndighet, forhandle og komme på bølgelengde med de som benytter den upersonlige energien. Eksempler på situasjoner hvor vi trenger tilgang til personlig energi er når vi ønsker å få andre (med personlig energi) til å føle seg vel, bygge fellesskap, vise at vi bryr oss og når vi vil komme på bølgelengde med andre som benytter den personlige kanalen.

Risiko satt på spissen: En leder som kun benytter den upersonlige kanalen får muligens medarbeiderne til å gjøre som han sier, men engasjementet og gløden uteblir hos mange av hans medarbeidere. Han risikerer også opprør og bråk fra noen som føler seg oversett, misforstått og dårlig behandlet – eller sykmeldinger. En leder som kun benytter den personlige kanalen kan raskt miste troverdighet og tillit om han ikke evner de tøffe beslutningene eller samtalene når det trengs. Han risikerer å bli sett på som en “harmløs dott” og bli overkjørt i det meste.

For å kunne velge kanal bevisst, er det 3 steg du kan ta:

1. Bli klar over hvilken kanal som dominerer hos deg og observer andre.

Vær din egen observatør og legg merke til hvilke(n) kanal du bruker mest av i hverdagens forskjellige situasjoner. Hva er det som utløser det ene eller det andre? Observer også de du møter – se om du kan merke hva som dominerer hos dem.

Her er noen mulige (men, hverken avgjørende eller fullstendige) hint:

Upersonlig

 • holder avstand – slipper ikke andre innpå deg hverken fysisk eller følelsesmessig
 • stiller deg uforstående til at andre blander inn følelser og ikke kan holde seg til saken
 • etterlyser alltid fakta og synes lite annet teller
 • snakker om jeg, meg og dem (i motsetning til jeg, du og vi)
 • er opptatt av hva du selv skal få ut av situasjoner og møter med andre mennesker
 • er ubekvem når andre viser følelser
 • opptatt av å få det som han/hun vil – lite opptatt av å bli forstått
 • er på vakt og opptatt av å beskytte deg selv mot angrep
 • begrenset øyekontakt
Personlig
 • søker kontakt – fysisk og følelsesmessig
 • er opptatt av å få andre til å føle seg vel
 • prøver å gjette hva andre trenger (og dytter det gjerne på dem fordi du “vet”)
 • blir ubekvem når andre blir sinte og glatter over uoverensstemmelser
 • snakker om jeg, vi og oss
 • er redd for å bli mislikt
 • har trøbbel med å si nei og sette grenser
 • søker stadig øyekontakt og bekreftelse
 • mer opptatt av å bli forstått enn å få gjennomslag for egne ønsker

2. Tren deg på å veksle mellom personlig og upersonlig i trygge omgivelser

Når du er blitt bevisst på hvilke situasjoner du bruker personlig og upersonlig kanal, kan du bruke denne innsikten til å trene på å veksle bevisst. Få med deg din partner, en venn/venninne eller din coach og gjør følgende øvelse:

 

Person A og B setter seg vis-a-vis hverandre på to stoler (ingenting mellom). Person A skal bruke personlig kanal og person B skal bruke upersonlig kanal.
 • Velg et tema å snakke om – hva som helst
 • Flytt stolene litt til siden fra der dere startet (hvilke sider spiller ingen rolle – gjerne hver sin, hvis det kjennes naturlig).
 • Person A bestreber seg på å bevare upersonlig energi og person B personlig.
 • Snakk sammen i ca 2 minutter.
 • Flytt tilbake til utgangspunktet der dere satt vis-a-vis hverandre da dere startet øvelsen
 • Reflekter hver for dere hvordan dere opplevde samtalen og del gjerne med hverandre etterpå
I neste steg skal begge bestrebe seg på å kommunisere gjennom upersonlig kanal. Men, dere skal kun gjøre det gjennom kroppsholdning, blikk og anisktsmimikk – ingen snakking.
 • Flytt stolene til en av sidene – det spiller fortsatt ingen rolle hvilken
 • Kommuniser med hverandre gjennom upersonlig kanal i ca 2 minutter, men ikke snakk
 • Flytt tilbake til utgangspunktet der dere satt vis-a-vis hverandre da dere startet øvelsen
 • Reflekter hver for dere hvordan dere opplevde samtalen og del gjerne med hverandre etterpå
Etter dette repeterer dere hele øvelsen en gang til, men bytter roller i del 1 slik at B nå bruker upersonlig kanal og A bruker personlig.
Dersom du har problemer med å holde deg i upersonlig kanal, kan du forestille deg at du beskytter deg med en rustning, en glassplate mellom dere, et lag av gjennomsiktig stål – et eller annet som får deg til å føle avstand. Har du problemer med å forbli i personlig kanal er det et tips å tenke på det beste øyeblikket noensinne med den personen du er mest glad i eller på kjæledyret ditt hvis du har det.

 

3. Praktisere veksling av personlig og upersonlig energi

Dersom det kjenne unaturlig å bruke den motsatte kanalen av hva du automatisk gjør, ikke gi opp! Gevinsten er stor når du mestrer dette. Gjenta øvelsen flere ganger og start deretter smått med å gjøre bevisst valg som er motsatt av vanen din en gang pr. dag. Deretter kan du gradvis øke antallet ganger – tilpasse ditt valg av kanal til person og situasjon. Når du føler du mestrer dette, vil du garantert ikke bli så lett vippet av pinnen, du vil oppleve at du kommuniserer bedre med flere mennesker og at du oftere blir både hørt og forstått.

Hva er dine tanker om dette? Del din mening og dine erfaringer i kommentarfeltet nedenfor!

  Der lærte jeg noe nytt igjen! Virkelig en god måte å beskrive to kommunikasjonsmåter. Spennende å se hvordan den personlige kanalen kan være enda mer motiverende, engasjerende og businessdrivende enn den upersonlige. Bra artikkel 🙂

  interessant og lærerikt! 🙂 VIktig å være bevisst disse mekanismene som vi mer eller mindre ubevisst handler ut fra!

  Maria Rygge says:

  Takk Gerd! Jeg har blitt mye mer bevisst på dette etter praten med deg og det har vært særdeles nyttig! Skal øve enda mer på å skru over på upersonlig kanal, så jeg kan gjøre det automatisk når det trengs. 🙂

  Bra og interessant artikkel fra deg igjen Gerd!

  Interessant og nyttig artikkel, Gerd! 🙂 Ga meg absolutt noe å tenke på 🙂 Spennende!

  Takk for en spennende og nyttig artikkel Gerd Jorunn Nilsson! De ubevisste mekanismene er styrende I større grad enn mange av oss er klar over. Det som er bra er at det finnes så mange måter å klargjøre og få belyst disse ubevisste dynamikkene på. Selv benytter jeg systemisk utvikling I forhold til lederskap og organisasjon. Helheten ar alltid større ann delene. Når dette belyses og anerkjennes oppnås balanse og gode resultater. Dette er spennende! Ha en fin dag : ).